Témata portálu

Schnelleinstieg der Portalthemen

  Hlavní obsah

  Co je GeoMAP?

  I když těžba na povrchu již není patrná, její důsledky jsou přesto citelné.  Jaké máme prostředky ke zobrazení poměrů v podloží a odhadu následků těžby? Jaké potenciály se nabízejí?  Tyto otázky hrají velkou roli jak
  v Česku tak i v Sasku. Projekt  GeoMAP zde slouží k výměně zkušeností za účelem nalézání nových řešení.

  Důlní revíry v minulosti a v budoucnosti …

  1. Datová rešerše

  Mnoho informací o dřívější důlní činnosti se nachází v archivech. Datová rešerše všech důležitých informací
  o geologii a důlních zásazích je základem pro všechna pozdější šetření.

  2. Modelování

  Prostřednictvím 3D modelování lze poměry v podloží zobrazit. Vedle geologie, tektoniky a hydrogeologie poskytují důležité vstupní údaje také důlní objekty.

  3. Prognóza

  Nespokojujeme se s modelováním současného stavu, protože chceme vědět, jak se důlní činnost projeví
  v budoucnu. To zahrnuje např. zvýšení hladiny podzemní vody, zaplavení důlních děl a stabilitu zemského povrchu.

   

  Neuigkeiten und Beachtenswertes

  © LfULG

  Program závěrečné konference

  11. hornická konference 2020

  Bildunterschrift: Ukázka z filmu o následcích hornické činnosti v revíru Lugau-Oelsnitz. K vidění v Hornickém muzeu Oelsnitz.  © LfULG

  V rámci 11. hornické konference 2020: zajistit budoucnost – stabilizovat sanaci – zažít historii představí LfULG dne 07.10.2020 mj. odbornou koncepci vypořádání se s dopady hornické činnosti v bývalém černouhelném revíru Lugau-Oelsnitz.

  Náš příspěvek k 11. hornické konferenci

  © LfULG

  Stáhněte si krátký film

  zpět na začátek stránky